Analytics
Search

Skärgårdsvår


En tidig båttur till Kallhamn i Bråviksmynningen. Fantastiska solupp- och nedgångar. Det här kortet är taget kl. 4 på morgonen.

1 view

© Håkan Bley, hobby photographer in Norrköping, hakan@bleyfoto.se