Analytics
Search

Pjältån igen


Utforskade området från tennisklubben i Åby till väg 55. Kanske biotop för kungsfiskare? Många änder fanns där i alla fall. ;-)

1 view

© Håkan Bley, hobby photographer in Norrköping, hakan@bleyfoto.se